MR Diagnostic , Dodavatel přístrojů pro zdravotnictví

Dodáváme, instalujeme a servisujeme zdravotnické přístroje a medicinská zařízení. Naše produkty jsou především od německých, švýcarských a švédských dodavatelů s platnými CE certifikáty a jsou v souladu s legislativou Evropské Unie (směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích).

Přístroje dodáváme od roku 2000 a poskytujeme bezpečnostní technické kontroly (BTK). K veškerým přístrojům provádíme autorizovaný servis a náš tým techniků se pravidelně účastní zahraničních školení u výrobců. Rychlý servisní zásah způsobený např. aktualizací operačního systému řešíme online prostřednictvím vzdálené správy. 

"Pomáháme lékařům určovat přesnou diagnózu."

Dodávaná zařízení přízpůsobujeme a instalujeme tak, aby mezi sebou byla propojená a vzájemně komunikovala. Prostřednictvím komunikačního rozhraní (BDT/GDT, HL7 nebo DICOM) nastavíme přenos dat pro nemocniční informační systémy a ambulantní software.

KONTAKTUJTE NÁS a vyžádejte si nezávaznou nabídku či konzultaci s obchodním zástupcem a předvedení přístrojů.

Nabízíme diagnostické přístroje pro:

 Výrobci dodávaných přístrojů: