XL. Sjezd ČSAKI , 18. - 21. října 2023, Horný Smokovec Vysoké Tatry

 • Kdy:   18. - 21. října 2023,
 • Kde:   Grand hotel Bellevue, Horný Smokovec Vysoké Tatry

XL. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů

Oficiální informace pořadatele

Hlavní témata - 40 let:

 • alergenové imunoterapie
 • imunomodulační léčby
 • kortikoterapie
 • intenzivní medicíny
 • očkování a preventivní medicíny
 • chyb a omylů
 • diagnostiky a léčby vrozených poruch imunity
 • v imunologické laboratoři
 • pylového monitoringu
 • lékové alergie
 • transplantační imunologie
 • venomové imunoterapie
 • mladé imunoalergology
 • spolupráce s imunoalergologickými sestrami

 

Postgraduální kurz:
Imunologie – interdisciplinární obor