seca

Seca mBCA 515 je zdravotnický analyzátor tělesné kompozice, který je schopen měřit hmotnost tuku, hmotnost těla bez tuků, obsah vody v těle (složená z extracelulární a intracelulární vody) a hmotnost kosterních svalů. Měření zpracovává šest analytických modulů a je zobrazeno graficky pro přehlednost a jednoduchost vyhodnocení. Výhodou je krátký čas měření (méně než 20 sekund) a jednoduchá a intuitivní navigace na dotykovém displeji. Seca mBCA 515 pomáhá při diagnóze mnoha nemocí (obezita, diabetes, podvýživa).


Výhody

 • rychlé a jednoduché posouzení tělesné kompozice
 • šest modulů pro různé analýzy naměřených dat
 • zdravotnická přesnost
 • bezdrátové připojení díky technologii seca 360°
 • jednoduchý a praktický vstup a odečítání výsledků na otočném dotykovém displeji
 • elektrody na madlech poskytují pacientovi pevný postoj a zajišťují reprodukovatelné výsledky
 • integrovaná váha s nosností až 300 kg

Určení

Měření složení tělesné kompozice pomocí přístroje seca mBCA 515 je snadné a rychlé. Pro provedení měření nejsou vyžadovány žádné speciální znalosti, proto jej můžou provádět i asistenti a sestry. Vhodná je především pro:

 • nutriční specialisty
 • diabetology
 • onkology
 • sportovní lékaře

Software

Přesné výsledky měření jsou zaručeny medicínským atestem. Výstupem jsou přehledné grafy zaznamenávající hodnotu daného parametru pacienta chronologicky v určitém období. Druhy naměřených výstupů:

 • graf hmotnosti
 • graf tukové tkáně
 • graf kosterní svalové tkáně
 • graf tělesného složení (BCC)
 • vektorová analýza bioelektrické impedance (BIVA)
 • fázový úhel
 • extracelulární voda
 • graf BMI
 • graf hodnoty HbA1c (nutno zadat)
Technická data
rozměry váhy (v x š x h) 1251 mm x 976 mm x 828 mm
hmotnost 36 kg
nosnost 300 kg
citlivost 50 g < 150 kg > 100 g
třída přesnosti III
displej 8,4" dotykový displej (otočení o 360°)
napájení síťový adaptér
napětí 100 V – 240 V
síťová frekvence 50 Hz – 60 Hz
rozhraní bezdrátová technologie seca 360°, USB 2.0, Ethernet
kompatibilita tiskárny bezdrátová tiskárna (seca 466, seca 465)
laserová a inkoustová skrze PC software seca analytics 115
Bioelektrická impedanční analýza
metoda měření 8bodová bioelektrická impedanční analýza
typ elektrod nerezová ocel – 3 páry elektrod na ruce a 2 páry elektrod na nohy
měřící frekvence 1 / 1,5 / 2 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 50 / 75 / 100 / 150 / 200 /
300 / 500 / 750 / 1 000 kHz
měření impedance (Z), rezistance (R), reaktance (Xc), fázový úhel (φ)
měřicí rozsah Fázového úhlu 0° až 20°
měřicí rozsah impedance 10 Ω až 1 000 Ω
měřené segmenty pravá paže, levá paže, pravá noha, levá noha, pravá polovina těla, levá polovina těla, trup
měřící proud 100 μΑ
čas měření všechny režimy na frekvencích 5 kHz a 50 kHz (max. 20 sekund)
všechny režimy na všech frekvencích (max. 90 sekund)
Technické údaje pro váhu
nosnost vážicí rozsah 1 = 150 kg
vážicí rozsah 2 = 300 kg
citlivost vážicí rozsah 1 = 50 g
vážicí rozsah 2 = 100 g