Medis, Medizinische Messtechnik GmbH

VasoScreen 2000 umožňuje simultánní 4kanálové měření krevního tlaku na pažích a kotnících pro zjištění ankle brachial indexu (ABI), nebo volitelně na pažích a prstech u nohou pro zjištění toe brachial indexu (TBI). Volitelně dokáže také vyhodnotit pulzní křivky měřené na kotnících a vypočítá dobu šíření pulzní vlny.


Určení

VasoScreen 2000 je 4kanálová pulzní oscilografie umožňující vaskulární screening. Za použití jednoduché metody je VasoScreen schopen detekovat vaskulární změny již v raném stádiu pomocí měření ABI a dalších volitelných parametrů. Dále napomáhá ke spolehlivému určení periferní arteriální okluzní choroby a v neposlední řadě slouží ke kontrole léčby.

Výhody

  • rychlé a snadné použití
  • doba vyšetření pod 3 minuty
  • metoda nezávislá na uživateli
  • spolehlivost výsledků

Software

Diagnostická softwarová platforma Cardio Vascular Lab je dostupná také v českém jazyce. Jedná se o modulární software, který se může rozšířit o další zařízení a opce např. fotopletysmografie, impedanční pletysmografie, venózní okluzní pletysmografie, světelná reflexní reografie a další. Program podporuje GDT a export dat do pdf.

Technická specifikace
rozměry (v x h x š) 90 mm x 310 mm x 260 mm
hmotnost 2 kg
metoda pulzní oscilografie
kanály 4 kanály neinvazivního krevního tlaku
1 kanál EKG (volitelný)
tlak manžety 0 – 300 mmHg (+/- 2 mmHg)
klasifikace třída IIa MDD
ochrana pacienta BF
třída izolace I
rozhraní USB
certifikáty, normy CE 0197
Česká republika
Slovenská republika
Typy produktů Objednací kód
VasoScreen 2000 VS2000
Volitelné příslušenství (není součástí balení) Objednací kód
opce - měření pulzní vlny (měření rychlosti pulzních vln) VS2001
opce - analýza pulzní vlny (diagnostika periferních arteriálních okluzních onemocnění) VS2002