imtmedical ag

Bellavista je špičkový plicní ventilátor vhodný k ventilaci dospělých, pediatrických i neonatologických pacientů. Konstrukce ventilátoru kombinuje výhody technologie klasického proporčního ventilu, používaného u ventilátorů pro JIP/ARO, a vysoce výkonnou turbínu primárně používanou pro neinvazivní ventilaci. Tím lze bellavistu využít na jednotkách intenzivní péče, během transportu či v domácím prostředí. Ovládání ventilátoru je zajištěno přehledným dotykovým displejem. Bellavista disponuje moderními technologiemi zajišťujícími šetrnou a bezpečnou ventilaci pacienta, včetně adaptivního ventilačního režimu (AVM).


Určení

 • intenzivní péče
 • neonatální péče
 • transport
 • domácí/neinvazivní péče

Výhody

 • kompaktnost plicního ventilátoru
 • modulárnost (NIV, INV, NEO)
 • adaptivní ventilační režim (AVM - Adaptive Ventilation Mode)
 • monitorace plicní mechaniky, animace plic
 • AutoRise, AutoSync, AutoLeak
 • moderní a intuitivní ovládání pomocí dotykové obrazovky
 • tichá turbína s patentovanou technologií

Ventilační režimy

AVM, CPAP, PCV, P-A/C, PC-SIMV, PSV, S, S/T, T, beLevel, APRV, VCV, V-A/C, VC-SIMV
Další ventilační funkce: O2 Flush, ATC, Manuální dech, Backup

Software

Software ventilátoru nabízí širokou škálu uživatelských zobrazení. Je možné zvolit z více jak 30 monitorovaných ventilačních parametrů podle zvyků obsluhy. Zobrazovány jsou křivky průtoku, tlaku a objemu, včetně smyček. Obrazovku lze z bezpečnostního hlediska uzamknout či ochránit heslem na úrovni pacient, sestra a lékař. Monitorované křivky dech po dechu jsou v paměti uchovány po dobu dvou týdnů a trendová data dokonce po dobu jednoho roku. Veškerá data je možné pro jednodušší interpretaci uložit na USB disk a prohlížet v PC.

SW opce

Expert Ventilation
Softwarová opce umožňující přístup k manévrům a ventilačním doplňkům:
 • HoldInsp, HoldExp a související parametry
 • Manuální dech
 • AutoPEEP, NIF, P0.1, VTrapped
 • ATC automatická kompenzace hadice
 • Hluboký vdech
Expert Monitoring
Softwarové rozšíření s přídavným monitorováním:
 • Více než 8 křivek nebo smyček na obrazovce (bez této opce jen 3 křivky)
 • Monitorovací obrazovka Expert
Monitorované parametry spontánního dýchání:
 • RateSpont, TInsp Support
 • %Spont1h, %Spont8h
 • MVInsp Spont, MVExp Spont
 • RSBI
WOB (Work of Breathing), PTP (Pressure Time Product), P0.1 (online)
Lung Mechanics
Softwarová opce s přídavným monitorováním:
 • Více než 8 křivek nebo smyček na obrazovce (bez této opce pouze křivky)
 • Schopnost zobrazit smyčky: Tlak/Objem, Objem/Průtok, Tlak/Průtok
 • Referenční smyčka, překrývající se smyčka
Monitorované parametry mechanismů plic:
 • RInsp, RExp
 • CStat, CStat/kg CDyn, CDyn/kg, C20/CDyn
TargetVent™
beMode softwarové rozšíření určené pro tlakově regulovanou-objemově řízenou ventilaci (PRVC, target volume). Umožňuje PRVC s invazivní a neinvazivní ventilací.
AVM Adaptive Ventilation Mode
AVM je bezpečný a chytrý ventilační režim, který snižuje interakci s uživatelem, nastavování ventilátoru na minimum, a tím i zátěž pro pacienta.
Neonatal (10 mL)
Softwarové rozšíření pro ventilaci novorozenců:
 • Hmotnost pacienta > 1.5 kg
 • Dechový objem 10–250 mL
Bez této opce: Děti, dospělí > 6 kg, > 40 mL
bellavista
Neonatal Advanced (2 mL)
Softwarová opce pro ventilaci novorozenců:
 • Hmotnost pacienta > 0.4 kg
 • Dechový objem 2–250 mL
Bez této opce: Děti, dospělí > 6 kg, > 40 mL
bellavista
Real Time Trending
Softwarové rozšíření pro ukládání, zobrazení a export křivek v reálném čase až po dobu dvou týdnů:
 • Tlak, průtok, objem
Kapnografická křivka, pulzní křivka
DualVent™
beMode softwarová opce umožňující ventilátoru bellavista podle aktivity pacienta automatické přepínání mezi spontánními nebo řízenými respiračními módy.
Day/Night™
beMode softwarové rozšíření, které umožňuje ventilátoru bellavista přepínat mezi dvěma volně volitelnými módy nebo nastaveními módu. Přepínání může být řízeno časově nebo manuálně.
MaskFit™
beMode softwarové rozšíření určené pro zahájení neinvazivní ventilace (NIV). Audiovizuální zpětná vazba může sloužit jako podpora při adaptaci pacienta na dýchání s maskou.
ChameleonClassic™
Softwarová opce umožňující přístup ke klasické Chameleon obrazovce.
ChameleonGreen™
Softwarová opce umožňující přístup k zelené Chameleon obrazovce.
Phillips IntelliBridge/VueLink
Softwarové rozšíření pro připojení ventilátoru bellavista k monitorům Philips pomocí následujících protokolů:
 • Otevřené rozhraní Philips VueLink Ventilator
 • Otevřené rozhraní Philips IntelliBridge
Extended Pressure Range
Softwarová opce pro nastavení inspiračního tlaku až na hodnotu 80 mbar. Bez této opce je inspirační tlak dostupný do 60  mbar.
Advanced Oxygen Therapy
Softwarová opce, která umožňuje nastavovat koncentraci kyslíku v rozmezí 21–100 % s krokem 1 %. Bez této opce je nastavení kyslíkového směšovače limitováno na 5 kroků: 21, 30, 40, 50 a 60 %. O2
bellavista
Technická data jednotka 1 mbar = 1,0197 cm H₂O = 1 hPa
rozměry 350 x 220 x 330 mm (š x v x h)
hmotnost 12,7 kg (včetně baterie)
LCD 13.3“ WXGA, 1280 x 800 pixel
bezpečnost třída IIb
baterie Lion 14,4 V / 6450 mAh
provozní doba baterie 6 hodin
síťové napájení 100–240 VAC, 50–60 Hz
přívod nízkého napětí 24VDC / 3.5 A
max. průtok (0 mbar) ≥ 260 L/min
FiO₂ 21–100 %
PEEP, EPAP
inspirační tlak, IPAP
0–50 mbar
0-100 mbar
průtokový trigger 0,1–20 L/min
tlakový trigger 0,1–15 mbar
dechová frekvence 1–150 dechů/min
dechový objem 40–2500 mL (Advanced Neonatal od 2 mL)
inspirační čas 0,1–10 s
grafické zobrazení Animace plic, AVM TargetView,
TargetVent View, MaskFit, VentSummary
bellavista 1000 301.100.000
obsahuje ventilační okruh
testovací plíce
napájecí kabel
složku dokumentů (vč. uživatelského manuálu)
software přednastaven pro použití na JIP
ventilace CPAP, PCV, P-A/C, PC-SIMV, PSV, S, S/T, T, beLevel, APRV, VCV, V-A/C, VC-SIMV
monitorování výběr ze tří křivek - tlak, průtok, objem, CO2, SpO2
parametry a trendy PPeak, PMean, PPlateau, PEEP, Rate, Tinsp, Texp, I:E, VtInsp, MVInsp,
Vtexp, MVexp, Leak Flow, Leak%, iO2, FlowInsp Peak, FlowExp
Peak, Vtinsp/kg, Vtexp/kg, Pulse, SpO2, inCO2,
etCO2, %Spont, Tinsp/Ttot
bellavista 1000 NIV (neinvazivní ventilace) 301.100.050
obsahuje 301.100.000 bellavista 1000
301.327.000 Advanced Oxygen Therapy
software přednastaven pro JIP (S, S/T, T and P-A/C módy)
NIV pacientský okruh
bellavista 1000e (bellavista 1000 s ClinicalSuite™) 301.100.100
obsahuje 301.100.000 bellavista 1000
301.180.000 ClinicalSuite™
software přednastaven pro JIP
bellavista 1000 NEO 301.100.060
obsahuje 302.267.000 Neonatal Advanced (2 mL)
301.180.005 Expert Ventilation
301.180.008 Expert Monitoring
301.180.010 Lung Mechanics
301.180.013 TargetVent
software přednastaven pro neonatologickou JIP
součást balení integrovaný exhalační ventil
bakteriální filtr
nástroj na vytažení kyslíkového senzoru
set filtrů pro bellavista
testovací plíce
ClinicalSuite™ objednací kód
Advanced Oxygen Therapy 301.327.000
Extended Pressure Range 302.128.000
Neonatal (10 mL) 301.617.000
Expert Ventilation 301.180.005
Expert Monitoring 301.180.008
Lung Mechanics 301.180.010
Real Time Trending 301.180.011
DualVent™ 301.180.001
Day/Night™ 301.180.002
MaskFit™ 301.180.003
TargetVent™ 301.180.013
ChameleonClassic™ 301.180.006
ChameleonGreen™ 301.180.007
Philips IntelliBridge/VueLink 302.124.000
Volitelné příslušenství (není součástí balení)
senzory a monitoring (SpO2, CO2)
ventily a filtry
pacientské okruhy
zvlhčovače
nebulizátory
přístrojový stolek
testovací plíce