Medis, Medizinische Messtechnik GmbH

CardioScreen 2000 je optimální přístroj pro kardiovaskulární diagnózu využívající metody impedanční kardiografie (IKG), která měří změny impedance na hrudníku za pomoci speciálních elektrod. Slouží pro neinvazivní kontinuální záznam srdečního výdeje a je schopen měřit parametry průtoku, parametry kontraktility, parametry tekutin a cévní parametry. CardioScreen 2000 lze použít pro děti i dospělé. Pomocí kombinace hemodynamických parametrů a vaskulární tuhosti cév (PWVao) je možné vyhodnotit celý kardiovaskulární systém pacienta. Díky off-line analýze je možno na přístroji analyzovat naměřená data i po měření. Je zabezpečena kontinuální kontrola kvality signálu a adaptivní filtrace artefaktů. Hodnoty z jednotlivých měření se mohou dále exportovat do Excelu.


CardioScreen 2000 je optimální přístroj pro kardiovaskulární diagnózu. Slouží pro neinvazivní kontinuální záznam srdečního výdeje a je schopen měřit:

parametry průtoku

 • SV (tepový objem)
 • CO (srdeční výdej)
 • BP (krevní tlak)
 • HR (srdeční frekvence)

parametry kontraktility

 • VI (rychlostní index)
 • ACI (index zrychlení)
 • PEP (preejekční perioda)

parametry tekutin

 • TFC (obsah hrudních tekutin)
 • TFCI (index TFC)

parametry cévní (je zapotřebí znát krevní tlak)

 • SVR (systémový cévní odpor)
 • TAC (celková arteriální poddajnost)
 • PWVao (rychlost šíření pulzní vlny)

Určení

CardioScreen 2000 slouží jako doplněk ke konvenčnímu monitoru vitálních funkcí pro:

 • stanovení základních parametrů hemodynamiky (JIP)
 • monitoraci vývoje a odhalení hemodynamických změn (pohotovosti)
 • monitoraci podávání léků při vyhodnocení léčby a její optimalizace (oddělení srdečního selhání)
 • včasnou identifikaci vzniku edému měřením obsahu tekutin (anesteziologie)
 • situace, kdy je použití katetru příliš riskantní (pediatrie)

CardioScreen 2000 pomáhá při managementu hypertenze pro:

 • stanovení příčiny vysokého krevního tlaku za účelem určení, optimalizace a validace medikace (kliniky s léčbou hypertenze)
 • definování nejefektivnější kombinace antihypertenziv (beta blokátory, inhibitory ACE, diuretika a další), (ambulance)

CardioScreen 2000 se také využívá ke kardiovaskulární diagnóze k

 • vyhodnocení srdečního výkonu různými funkčními testy (ortostatický test, Valsalvův manévr), (rehabilitace)
 • měření rychlosti šíření aortální pulzní vlny pro vyhodnocení aortálního rizika stratifikace (ambulance)

CardioScreen 2000 může sloužit při nastavení kardiostimulátoru k

 • optimalizaci zpoždění AV a VV u více dutinových kardiostimulátorů (elektrofyziologie)
 • resynchronizační léčbě (ambulance)

CardioScreen 2000 se používá i pro farmaceutické klinické pokusy

 • usnadňuje včasné rozhodování při vývoji léků a při klinických pokusech (Fáze I – III studie)


Výhody

 • neinvazivní kontinuální monitorace (beat to beat)
 • ACM modul – pro kvalitnější detekci IKG signálu
 • nízké provozní náklady
 • možnost použití pro kojence i pro dospělé
 • management hypertenze
 • kontinuální kontrola kvality signálu a adaptativní filtrace artefaktů
 • kombinace hemodynamických parametrů (IKG) a vaskulární tuhosti (PWVao) pro vyhodnocení celého kardiovaskulárního systému
 • PC software pro off-line analýzu a export dat do Excelu

Software

Diagnostická softwarová platforma Cardio Vascular Lab je dostupná také v českém jazyce. Jedná se o modulární software, který obsahuje více zobrazení: monitorování křivek a hodnot, rozbor naměřených parametrů, trendová analýza a terapeutické zobrazení.

Technická data
rozměry (v x š x h) 260 x 310 x 90 mm
hmotnost přibližně 2 kg
obrazovka externí počítač
bezpečnost třída IIa
napájení 100–240 V AC, 50 / 60 Hz, max. 40 VA
princip měření impedanční kardiografie (IKG), bioimpedance
měřicí kanály standardní IKG / EKG
měřicí kanály konfigurovatelné EKG, NIBP, SpO₂, PWVao
Impedanční kardiografie (IKG)
měřicí proud 1,5 mA efektivní 85 Hz
základní impedance 0–60 Ω, 0–5 Hz
změna impedance ± 1 Ω, 0,2–160 Hz
bezpečnost defibrilační ochrana
EKG
vstupní napětí ± 10 mV AC, 0,2–160 Hz
bezpečnost defibrilační ochrana
Pulzní vlna (PW)
měřicí metoda Air plethysmography
frekvenční rozsah 0,2–30 Hz
tlak v manžetě 60 mm Hg
NIBP
měřicí rozsah 40–260 mm Hg
přesnost ± 3 mm Hg
SpO₂
měřicí rozsah 1–100 % SpO₂
přesnost ± 2 % (při 70–100 %) SpO₂
napájení 100–240 V AC, 50 / 60 Hz, max. 40 VA
Česká republika
Slovenská republika
Typy produktů Objednací kód
ICG Monitor CardioScreen 2000 Professional pro dospělé
(1 kus IKG/EKG pacientský kabel, 1 ks EKG pacientský kabel, 1 ks ACM ušní senzor) MS CA2000-11
ICG Monitor CardioScreen 2000 Professional pro děti
(1 kus IKG/EKG pacientský kabel, 1 ks EKG pacientský kabel, 1 ks ACM ušní senzor) MS CA2000-12
Volitelné příslušenství (není součástí balení) Objednací kód
set senzorů na jedno vyšetření pro dospělé (50 ks setů) MS N1201-5
opce Pulse Wave Velocity MS C2003
opce NiBP SunTech adult MS C2004-11
opce SpO₂ Nellcor MS C2005
opce Data Base – off-line analýza MS C2007
opce Pacemaker optimalizace MS C2008-1
opce export dat do Excelu MS C2101
vozík pro CardioScreen 2000 MS C2102-1
držák na extérní tiskárnu MS C2102-2
medicínské dotykové PC MS C2104