Medis, Medizinische Messtechnik GmbH

VasoScreen 5000 slouží k provádění neinvazivní diagnostiky funkce cév. Jedná se konfigurovatelné zařízení, které kombinuje různé druhy měřicích technologií, jako jsou fotopletysmografie (PPG), impedanční pletysmografie (IPG) a světelná reflexní reografie (LRR/ D-PPG). Ve spojení s modulem VasoScreen 4000 může být zařízení použito také pro venózní okluzní pletysmografii (VOP) a arteriální okluzní pletysmografii (AOP). K systému lze navíc připojit modul Vasoscreen 2000, který slouží k měření ankle brachial indexu (ABI).


Určení

VasoScreen 5000/4000 zajišťuje neinvazivní určení činnosti vén a arterií. IPG slouží k analýze pulzní vlny na nohou, pažích a především k diagnóze aterosklerotických změn, stenóz nebo okluzí. Metoda PPG zajišťuje analýzu pulzní vlny na prstech ruky a nohy pro detekci periferních oběhových poruch. VOP zjišťuje venózní kapacitu a odtok. Tato metoda slouží k detekci hlubokých žilních trombóz nebo dalších poruch odtoku krve a vyhodnocení jejich hemodynamické závažnosti. AOP měří arteriální vtok do nohou po úplné okluzi (reaktivní hyperémie) k určení závažnosti periferního okluzního arteriálního onemocnění.

Výhody

  • simultánní měření na obou stranách
  • procedury nezávislé na obsluze
  • automatická PC kontrola měření
  • export naměřených dat (GDT, PDF)

Software

Diagnostická softwarová platforma Cardio Vascular Lab je dostupná také v českém jazyce. Jedná se o modulární software, který se mění v závislosti na zvolených opcích. Software je schopen zobrazit monitorované křivky a hodnoty, rozbor naměřených parametrů nebo trendovou analýzu.

VasoScreen 5000 VasoScreen 4000
rozměry (v x š x h) 85 mm x 310 mm x 260 mm 135 mm x 310 mm x 360 mm
hmotnost 2 kg 4 kg
Technická data
Princip měření IPG, PPG, LRR/D-PPG), VOP, AOP
napájení 100–240 VAC, 50/60 Hz, max. 1.4–0.7 A
bezpečnost třída IIa
IEC / EN 60 601-1 (Třída I, Typ BF)
IEC / EN 60 601-1-2
Česká republika
Slovenská republika
Typy produktů Objednací kód
VasoScreen 5000 Basic Module MS VS5000
IPG Modul pro analýzu pulzní vlny /VOP/AOP MS VS5002
LRR Modul pro venózní diagnostiku MS VS5003
VasoScreen 4000 modul VOP MS VS4001
VasoScreen 4000 modul AOP MS VS4002
GDT interface VS2000
Volitelné příslušenství Objednací kód
lepicí pásky (100 ks/bal) MS R3202
lepicí pásky (500 ks/bal) MS R3203
polohovací polštáře MS R1103/R1104