Servis , Záruční i pozáruční servis zdravotnických přístrojů a jejich bezpečnostně technické kontroly (BTK).

Helpdesk: online pomoc

Nejrychlejší varianta servisu. Jde o online spojení s lékařem prostřednictvím aplikace TeamViewer. Tato varianta je vhodná pro řešení menších problémů týkajících se především softwaru přístroje. Technik se pomocí vzdálené plochy připojí k Vašemu počítači a provede pouze kroky nezbytně nutné k odstranění vzniklého problému.

 

Bezpečnostně technická kontrola (BTK)

Zákonně předepsaná kontrola zdravotnického přístroje dle zákona 268/2017 Sb.

 

Periodicita BTK dle třídy přístroje

Riziková třída I - povinné  BTK pouze v případě, že je zařízení přímo napojeno do zásuvky 230V.

Třída BTK
IIa 1 x za 2 roky
IIb 1 x za 2 roky
III 1 x za 2 roky

 

Záruční a pozáruční servis

Odborný servis zdravotnických přístrojů týkající se zařízení či jeho softwaru. 

Ukončení servisní podpory pro přístroje ZAN

Jedním z hlavních důvodů ukončení oficiální podpory je nekompatibilita přístroje ZAN s operačním systémem MS Windows 11. Tato nekompatibilita významně omezuje funkcionalitu a další uživatelské části přístroje. 

Oficiální vyjádření:

Revize zdravotnických elektrických přístrojů a systémů

Provádění elektrických revizí zdravotnických přístrojů dle zákona č. 375/2022. Tuto činnost zajišťuje revizní technik na základě oprávnění Technické inspekce České republiky. Prohlídkou, měřením a přezkoušením celkového stavu ověřuje bezpečný a bezporuchový provoz elektrického zařízení.