seca

Zařízení seca mBCA 525 je mobilní zdravotnický analyzátor tělesné kompozice, který je schopen měřit hmotnost tělesného tuku, hmotnost těla bez tuků, obsah vody v těle (složený z extracelulární a intracelulární vody) a hmotnost kosterních svalů. Měření se provádí u pacientů vleže na zádech. Naměřená data jsou zpracovávána šesti analytickými moduly a pro přehlednost a jednoduchost vyhodnocení jsou graficky zobrazena. Výhodou je krátký čas měření (méně než 30 sekund) a jednoduchá a intuitivní navigace na dotykovém displeji.


Přístroj seca mBCA 525 pomáhá při:

 • stanovení spotřeby energie a energetických rezerv jako základ výživového poradenství
 • posouzení aktivity látkové výměny a úspěchu tréninku (např. v rámci rehabilitace nebo fyzioterapie)
 • stanovení tekutin v těle pacienta
 • stanovení zdravotního stavu nebo k posouzení závažnosti v případě již známého onemocnění

Pacientský monitor je vybaven bezdrátovou technologií seca 360° a může přijímat data z následujících zařízení:

 • váhy seca s bezdrátovým systémem seca 360° (hmotnost)
 • měřicí systémy výšky s bezdrátovým systémem seca 360° (výška)
 • měřicí stanice seca s bezdrátovým systémem seca 360° (hmotnost a výška)

Určení

Zařízení seca mBCA 525 slouží ke zjištění tělesné kompozice u pacientů vleže na zádech. Stanovuje parametry celkové vody v organismu (TBW), extracelulární vody (ECW), beztuké hmoty (FFM) a svalové hmoty (SMM) paží, nohou, trupu a celého těla. Dále zobrazuje bioelektrickou impedanční vektorovou analýzu (BIVA) a v neposlední řadě velikost fázového úhlu (φ).

Výhody

 • mobilita zařízení (pouze 3 kg)
 • posouzení tělesné kompozice do 30 s
 • zdravotnická přesnost ověřená studiemi
 • využití bezdrátové technologie pro přenos dat
 • indukční nabíjení měřícího pásu
 • snadná prezentace naměřených výsledků na dotykovém displeji nebo přímo v PC

Software

PC software seca 115 slouží k administraci naměřených výsledků pro automatický výpočet z toho plynoucích parametrů jak pro mBCA, tak pro připojené měřicí stanice s bezdrátovou funkcí seca 360°. Zobrazení naměřených dat:

 • graf hmotnosti
 • graf tukové tkáně
 • graf kosterní svalové tkáně
 • graf tělesného složení (BCC)
 • vektorová analýza bioelektrické impedance (BIVA)
 • fázový úhel
 • extracelulární voda
 • graf BMI
 • graf hodnoty HbA1c (nutno zadat)
Technická data
rozměry (v x š x h) 262 mm x 252 mm x 230 mm
hmotnost 3 kg
displej 7" dotykový displej
napájení síťový adaptér, nabíjecí baterie
síťová frekvence 100–240 V
rozhraní Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0, bezdrátová technologie seca 360°
kompatibilita tiskárny laserová tiskárna a inkoustová tiskárna
přes PC software seca analytics 115
třída zdravotnického prostředku IIa
Bioelektrická impedance
metoda měření 8bodová bioelektrická impedanční analýza
typy elektrod lepicí elektrody (bez PVC)
měřící frekvence 1, 25, 10, 50, 100, 200, 500 kHz
měření impedance (Z), rezistance (R), reaktance (Xc), fázový úhel (φ)
měřící rozsah fázového úhlu 0° až 20°
měřící rozsah impendance 0 Ω až 1 000 Ω
měřené segmenty pravá paže, levá paže, pravá noha, levá noha
pravá polovina těla, levá polovina těla, trup
měřící proud 100 μA
čas měření,režimy na frekvencích 5 a 50 kHz - max. 20 s
Součást balení
monitor
měřící pás
PC software seca analytics 115 (jedna pracovní licence)
síťový adaptér
startovací balíček elektrod